Công Ty Cổ Phần 14 M&E

Công Ty Cổ Phần 14 M&E

Công Ty Cổ Phần 14 M&E

Công Ty Cổ Phần 14 M&E

Công Ty Cổ Phần 14 M&E
Công Ty Cổ Phần 14 M&E

Công Ty Cổ Phần 14 M&E

Tên quốc tế: 14 M&E CORPORATION

Ngày thành lập: 29/10/2014

Số điện thoại: (84-8) 38 24 80 05

Số fax: (84-8) 38 24 80 05

Địa chỉ: 8 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Email: 14.ME.CORP@gmail.com

Chủ tịch HĐQT:

Giám đốc: Bà Trần Thị Thúy Nga

Các hoạt động chính:

            - Lắp đặt, cung cấp thiết bị hệ thống điện

            - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

            - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.

            - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng đường dây và trạm biến áp)

            - Xây dựng nhà các loại

            - Xây dựng công trình công ích

 

 

Tin tức khác