Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14
Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14

Tổng Quan Công Ty

Ngày đăng: 00:00 15-10-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 14 là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1979 và đến...

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Ngày đăng: 00:00 15-10-2021
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 00:00 15-10-2021
Cơ cấu tổ chức

Chính sách An toàn lao động

Ngày đăng: 00:00 13-09-2016
Chính sách ATLĐ CC14 là đảm bảo các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và...

Năng lực thiết bị thi công

Ngày đăng: 00:00 12-09-2016
Năng lực thiết bị thi công