CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA

CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA

CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA

CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA

CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA
CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA

CẦU ĐỒNG NAI MỚI VÀ TUYẾN HAI ĐẦU CẦU TỪ NGÃ BA TÂN VẠN ĐẾN ĐIỂM CUỐI TRÁNH TP. BIÊN HÒA

 • Phạm vi công việc

:

 • Sửa chữa và nâng cấp cầu Đồng Nai cũ
 • Đảm bảo giao thông thi công cầu Đồng Nai cũ và cầu vượt thép
 • Móng cổng trạm, mặt đường trạm và nhà điều hành trạm thu phí
 • Kết cấu thép trạm thu phí
 • Đường mở rộng QL1 từ cầu Đồng Nai cũ đến cầu vượt thép Vũng Tàu
 • Đảm bảo giao thông thi công hầm chui Tam Hiệp.
 • Đường nút giao Tam Hiệp
 • Sửa chữa mặt cầu Suối Linh.
 • Thời gian thi công

: 2013 - 2014

 • Địa điểm

: Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

 • Thầu chính/Chủ đầu tư

: Tổng công xây dựng số 1 (CC1)/Công ty Cổ phần Xây dựng số 14 (CC14)

 

 

Tin tức khác