ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM

 • Phạm vi công việc

:

 •  Hệ thống cọc  khoan nhồi D600
 •  Hệ thống điện tổng thể
 •  Hệ thống xử lý nước thải 850m3/h
 •  Hồ điều tiết, hồ phun nước
 •  Hệ thống rạch, cống
 •  Sân bóng chuyền
 •  Sân cầu lông
 •  Sân tennis
 •  Hệ thống thoát nước tổng thể
 •  Hệ thống sân đường, vỉa hè.
 •  Các khu phụ trợ (Nhà để xe, hàng rào, cổng, cây xanh..)
 • Thời gian thi công

: 2016 - 2017

 • Địa điểm

: Phường Long Trường, Quận 9, Tp.HCM

 • Thầu chính/Chủ đầu tư

: Kho bạc Nhà Nước, Tp.HCM

 

 

Tin tức khác