KHÁCH SẠN SHERATON

KHÁCH SẠN SHERATON

KHÁCH SẠN SHERATON

KHÁCH SẠN SHERATON

KHÁCH SẠN SHERATON
KHÁCH SẠN SHERATON

KHÁCH SẠN SHERATON

  • Tổng diện tích xây dựng

: 2.680 m²

  • Quy mô

: 02 Hầm, 23 tầng lầu.

  • Phạm vi công việc

: Thi công toàn bộ công trình.

  • Thời gian thi công

: 1996-1998

  • Địa điểm xây dựng

: 80 Đông Du, Quận 1, Tp. HCM

  • Chủ đầu tư/Thầu chính

: Công ty Xây dựng TRANSFIELD - Hàn Quốc

 

Tin tức khác