Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM
Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

  • Tổng diện tích sàn xây dựng

: 4,680 m²

  • Quy mô

: 02 hầm, 12 tầng

  • Phạm vi công việc

: Thi công kết cấu và hoàn thiện.

  • Thời gian thi công

: 2018-2020

  • Địa điểm

: 57 đường Phan Đăng Lưu, p. 7, q. Phú Nhuận, TP.HCM

  • Thầu chính/Chủ đầu tư

: Kiểm toán Nhà Nước


Tin tức khác