KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND

KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND

KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND

KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND

KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND
KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND

KHU DU LỊC 5 SAO HÒN TRE - VINPERLAND

  • Tổng diện tích xây dựng

: 24.700 m²

  • Quy mô

:
- Khách sạn (6 tầng): 7.500 m2
- Bể bơi thể thao: 7.000 m2
- Vila 2 tầng ( 6 cái ) : 4.200 m2
- Nhà hàng bãi biển: 600 m2
- Nhà đa năng: 2.000 m2
- Câu lạc bộ ban đêm: 1.600 m2
- Nhà hành chính 4 tầng: 1.800 m2

  • Phạm vi công việc

: Thi công khung BTCT

  • Thời gian thi công

: 2002-2003

  • Địa điểm xây dựng

: Đảo Hòn Tre - Nha Trang

  • Chủ đầu tư/Thầu chính

: Công ty TNHH Hòn Tre

 

 

 

Tin tức khác