NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM
NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG PHƯƠNG NAM

  • Tổng diện tích xây dựng

: 5.200 m²

  • Hạng mục

: Nhà đóng bao; Cầu cảng 20.000T và cầu dẫn; Bến xà lan 600T; Kè bờ; Phần đệm tựa tàu.

  • Thời gian thi công

: 2008-2009

  • Địa điểm

: Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Tp. HCM

  • Chủ đầu tư

: Tổng Công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV

Tin tức khác