HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM
HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

HỌC VIỆN CÁN BỘ TPHCM

  • Tổng diện tích sàn xây dựng

: 14.784 m²

  • Quy mô dự án

: 06 tầng , mái bê tông cốt thép.

  • Phạm vi công việc

: Thi công khối Hành chánh và khối Thư viện.

  • Thời gian thi công

: 2012 - 2014

  • Địa điểm

: đường Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

  • Thầu chính/Chủ đầu tư

: Học viện Cán bộ TPHCM

 

 

Tin tức khác