TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM

TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM

TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM

TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM

TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM
TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM

TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM

  • Tổng diện tích sàn xây dựng

: 14.784 m²

  • Quy mô dự án

: 06 tầng , mái bê tông cốt thép.

  • Phạm vi công việc

: Thi công khối Hành chánh và khối Thư viện.

  • Thời gian thi công

: 2012 - 2014

  • Địa điểm

: đường Chu Văn An, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

  • Thầu chính/Chủ đầu tư

: Trường Cán bộ TPHCM

 

 

Tin tức khác