Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào

Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào

Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào

Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào

Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào
Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào

Cất nóc dự án Vietpearl Gành Hào

Ngày 28/11/2020, tại công trình Vietpearl Unit Hotel (OYSTER GANH HAO) số 82B Trần Phú – TP.Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) và Chủ Đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietpearl ( Vietpearl Group) đã tổ chức thành công Lễ cất nóc dự án.

 

Tin tức khác