Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền

Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền

Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền

Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền

Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền
Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền

Khởi công dự án Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền

Ngày 27/11/2017,Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tổ chức khởi công dự án “Đầu tư xây dựng cụm xưởng B, C KCN Giang Điền” do Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền làm Chủ đầu tư tại KCN Giang Điền – Đồng Nai

Một số hình ảnh của buổi khởi công:

Tin tức khác