Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank
Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

Khởi công xây dựng dự án Agribank Đà Nẵng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã tổ chức Lễ Khởi công “DỰ ÁN AGRIBANK ĐÀ NẴNG” tại số 23 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có sự có mặt của Chủ Đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank và đơn vị Tổng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14).

* Phạm vi công việc:

- Công việc                                         : Toàn bộ phần xây lắp nhà làm việc và thiết bị

- Tổng diện tích sàn xây dựng           : 9,497 m²

- Quy mô dự án                                  : 02 hầm, 12 tầng nổi và 01 tầng kỹ thuật

- Địa điểm                                           : 23 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

- Chủ đầu tư                                       : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Agribank

- Thời gian thi công                            : 2019-2021

Hình ảnh dự án: 

Tin tức khác