Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ

Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ

Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ

Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ

Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ
Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ

Khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ

Ngày 10/05/2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 14 đã khởi công xây dựng dự án Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Cần Thơ.

Tin tức khác