Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill

Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill

Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill

Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill

Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill
Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill

Khởi công xây dựng khu 18 căn biệt thự - Dự án Sai Gon Villas Hill

Ngày 09/10/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án: 

Khu 18 căn biệt thự (Lô G) -  Thuộc dự án Sai Gon Villas Hill

Do Công ty TNHH MTV An Phú làm chủ đầu tư

Địa điểm 99 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP HCM

Tin tức khác