Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM

Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM

Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM

Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM

Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM
Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM

Lễ cất nóc công trình Trụ sở Agribank tại TP.HCM

Ngày 28/07/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã tổ chức thành công Lễ cất nóc toà nhà TRỤ SỞ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tại địa chỉ: 20 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

* Phạm vi côngviệc: 

- Tổng diện tích sàn xây dựng

: 16.000 m²

- Quy mô dự án

: 04 hầm, 20 tầng, 1 tầng lững, tầng kỹ thuật & sân thượng

- Địa điểm

: 20 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

- Chủ đầu tư

: Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

- Thời gian thi công                                  : 2018-2019

Tin tức khác