Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM
Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ khởi công công trình Đại học Y Dược TP.HCM

Ngày 10/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã chính thức khởi công xây dựng Đại học Y Dược TP.HCM tại 217 Đường  Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, TP.HCM. Đây là dự án cải tạo, xây mới phục vụ cho các cán bộ công nhân viên và học sinh học tập và làm việc tại nhà trường.

* Phạm vi công việc: 

- Công việc

- Tổng diện tích sàn xây dựng

: Cải tạo sửa chữa và xây mới

: 10,280 m²

- Quy mô dự án

: Cải tạo Nhà D - 2 tầng, tổng diện tích sàn 1.974 m2

  Cải tạo Nhà A - 4 tầng, tổng diện tích sàn 6.508 m2

  Cải tạo Nhà B - 4 tầng, tổng diện tích sàn 6.508 m2

  Xây mới Hầm để xe và Sân thể thao Đa năng - 1 hầm có diện tích 1.798 m2

- Địa điểm

: 217 Đường  Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, TP.HCM

- Chủ đầu tư

: Đại học Y Dược

- Thời gian thi công

: 2020

Tin tức khác