Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM
Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Lễ khởi công công trình Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại TP.HCM

Ngày 07/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã chính thức khởi công xây dựng Phân hiệu Phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán tại số 57 đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Đây là dự án phục vụ cho các cán bộ ngành kiểm toán được đầu tư bởi Kiểm toán Nhà Nước.

* Phạm vi công việc: 

- Công việc

- Tổng diện tích sàn xây dựng

: Xây dựng kết cấu và hoàn thiện công trình

: 4,680 m²

- Quy mô dự án

: 02 hầm, 12 tầng

- Địa điểm

: 57 đường Phan Đăng Lưu, p. 7, q. Phú Nhuận, TP.HCM

- Chủ đầu tư

: Kiểm toán Nhà Nước

- Thời gian thi công

: 2018-2020

 

Tin tức khác