Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’

Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’

Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’

Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’

Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’
Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’

Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng ‘‘DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO’’

Ngày 30/11/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng DỰ ÁN VIETPEARL GÀNH HÀO” tại TP. Vũng Tàu giữa Chủ Đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietpearl Group và đơn vị Tổng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14).

* Phạm vi công việc: 

- Công việc

- Tổng diện tích sàn xây dựng

: Xây dựng kết cấu công trình

: 20,000 m²

- Quy mô dự án

: 01 hầm, 18 tầng

- Địa điểm

: 82 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu

- Chủ đầu tư

: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietpearl Group

- Thời gian thi công

: 2018-2019

 

Tin tức khác