Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CC14 và tập đoàn C.T Group

Ngày 20/11/2021 tại Tập đoàn C.T Group đã diễn ra buổi ký kết hợp tác chiến lược giữa C.T Group và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14). Sau đây là một số hình ảnh của buổi Lễ:

 

 

Tin tức khác