Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Ngày 04/01/2022, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 14 đã tổ chức buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Trung Hiếu - GDDA công ty.

Tin tức khác